Max arbetshöjd 12,0m (10,5m)

Vikt 1590kg
Oregistrerad släpvagn
30 km/h

Hydraulisk drivning
som gör den lätt
att flytta.